BẪY HƠI PHAO VMV

Bẫy hơi dạng phao VMV
Thân Thép WCB Nhiệt độ 350 độC
Áp suất PN16, PN25, PN40

Danh mục: