VAN CẦU 10SJ

Van cầu là một thiết bị dung để đóng, mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất bên trong hệ thống đường ống.
Van cầu còn có tên như van tay vặn, van chữ ngã, van yên ngựa
Nước 120C ….. 1.37MPa
220C Hơi, không khí, khí, dầu ….. 0.98Mpa
Hotline: 090 114 5588
Email: info@ductienphat.com

Danh mục: